Atiso

Atiso

22/11/2018

Tên nước ngoài: Artichoke, Globe artichoke (Anh), Artichaut (Pháp). Tên khoa học: Cynara scolymus L.,1753, họ Cúc – Asteraceae.

Bá bệnh

Bá bệnh

22/11/2018

Tên khác: Bách bệnh, Mật nhân, Mật nhơn. Tên khoa học: Eurycoma longifolia

Bạc thau

Bạc thau

22/11/2018

Tên khác: Bạc sau, Bạch hạcđằng, Thau bạc, Chấp miên đằng. Tên khoa học: Argyreia acuta Lour., họ Bìm bìm (Convolvulaceae).

Bách bộ

Bách bộ

22/11/2018

Tên khoa học: Radix Stemonae Nguồn gốc: Rễ củ đăc chế biến khô của cây Bách bộ (Stemona tuberosa Lour.),

Bạch đàn

Bạch đàn

22/11/2018

Tên khác: Khuynh diệp Tên khoa học: Eucalyptus sp., họ Sim (Myrtaceae).

Bạch đồng nữ

Bạch đồng nữ

22/11/2018

Tên khác: Mò trắng, Bấn trắng. Tên khoa học: Clerodendrum viscosum Vent.=Clerodendrum canescens Wall., họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae).