Bạch giới tử

Bạch giới tử

22/11/2018

Tên khác: Hạt cải trắng. Tên khoa học: Semen Sinapis albae

Bạch hạc

Bạch hạc

22/11/2018

Tên khác: Kiến cò, Nam uy linh tiên. Tên khoa học: Rhinacanthus communis Nees., họ Ô rô (Acanthaceae).

Bạch hoa xà

Bạch hoa xà

22/11/2018

Tên khác: Cây đuôi công. Tên khoa học: Plumbago zeylanica L., họ Đuôi công (Plumbaginaceae).

Bạch linh

Bạch linh

22/11/2018

Tên khác: Phục linh. Nguồn gốc: Quả thể nấm Poria cocos Wolf., họ Nấm lỗ (Polyporaceae).

Bạch mao căn

Bạch mao căn

22/11/2018

Tên khoa học: Rhizoma Imperatae

Bạch quả

Bạch quả

22/11/2018

Tên khoa học: Semen Ginkgo Nguồn gốc: Hạt già đã phơi hay sấy khô của cây Ngân hạnh hay Bạch quả (Ginkgo biloba L.), họ Bạch quả...