Bạch tật lê

Bạch tật lê

22/11/2018

Tên khoa học: Fructus Tribuli terrestris Tên khác: Thích Tật lê, Gai ma vương, Gai trống.

Bạch thược

Bạch thược

22/11/2018

Tên khác: Thược dược. Tên khoa học: Radix Paeoniae lactiflorae

Bảy lá một hoa

Bảy lá một hoa

22/11/2018

Tên khác: Thất diệp nhất chi hoa, Tảo hưu. Tên khoa học: Paris polyphilla Sm. = Daiswa polyphylla (Sm.) Raf

Bí ngô

Bí ngô

21/11/2018

Tên khác: Bí đỏ, Bí rợ, Bù rợ. Tên khoa học: Cucurbita pepo L. , họ Bí (Curcubitacea).

Hạt cau

Hạt cau

21/11/2018

Tên khoa học: Semen Arecae

Bọ cạp

Bọ cạp

21/11/2018

Tên khác: Toàn yết, Toàn trùng, Yết tử, Yết vĩ. Tên khoa học: Buthus sp. , họ Bọ cạp (Buthidae).