Bọ mẩy

Bọ mẩy

Tên khác: Đại thanh. Tên khoa học: Clerodendrom cytophyllum Turcz. , họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae). Cây mọc hoang ở nhiều địa phương trong nước ta.
Bồ cu vẽ

Bồ cu vẽ

Tên khác: Sâu vẽ. Tên khoa học: Breynia fruticosa Hook. f. họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) Cây mọc hoang và được trồng làm thuốc ở nhiều nơi trong nước ta ..
Bổ cốt chỉ

Bổ cốt chỉ

Tên khác: Bổ cốt chỉ, Hạt đậu miêu, Phá cố chỉ. Tên khoa học: Semen Psoralae
Bọ cạp

Bọ cạp

Tên khác: Toàn yết, Toàn trùng, Yết tử, Yết vĩ. Tên khoa học: Buthus sp. , họ Bọ cạp (Buthidae). Nước ta có nhiều loài bọ cạp, vị thuốc phải ..
Hạt cau

Hạt cau

Tên khoa học: Semen Arecae Nguồn gốc: Vị thuốc là hạt già phơi hay sấy khô của cây Cau (Areca catechu l.), họ Cau (Arecaceae). Cây được trồng khắp các ..
Bí ngô

Bí ngô

Tên khác: Bí đỏ, Bí rợ, Bù rợ. Tên khoa học: Cucurbita pepo L. , họ Bí (Curcubitacea). Cây được trồng nhiều nơi làm thực phẩm.
Bí kỳ nam

Bí kỳ nam

Tên khác: Kiến kỳ nam, Kỳ nam kiến. Tên khoa học: Hydnophytum formicarium Jack = Hydnophytum montanum Blume, họ Cà phê (Rubiaceae)
Bảy lá một hoa

Bảy lá một hoa

Tên khác: Thất diệp nhất chi hoa, Tảo hưu. Tên khoa học: Paris polyphilla Sm. = Daiswa polyphylla (Sm.) Raf. và một số loài khác thuộc chi Paris như P. ..
Bạch thược

Bạch thược

Tên khác: Thược dược. Tên khoa học: Radix Paeoniae lactiflorae
Bạch tật lê

Bạch tật lê

Tên khoa học: Fructus Tribuli terrestris Tên khác: Thích Tật lê, Gai ma vương, Gai trống.