Lắng nghe nước mắt - - 3/21/2016 5:49:30 PM

Cai Nghiện Ma Túy - Việt Y Cổ Truyền : Cám ơn bạn đã chia sẻ. Bạn Lắng Nghe Nước Mắt nói rất đúng, nhưng chưa đủ, với ma túy đá thì dây cáp rồi cũng sẽ đứt (loạn thần) chứ không chỉ là ít ngáo hơn đâu bạn ạ ! Bạn là người sử dụng nên bạn cảm nhận rõ, bạn biết rất rõ các tác hại và từng giai đoạn và diễn biến của nó. Tôi rất mong bạn chia sẻ những cảm nhận và các rối loạn mà bạn đã trải qua đến các bạn đã chơi, đang chơi, và sẽ chơi, vì nếu bạn nói sẽ có tính khách quan và thuyết phục rất cao, và nhiều người sẽ rất cám ơn bạn.Tôi muốn bằng cách nào đó đưa thông tin này đến với tất cả mọi người, để mọi người có thể hiểu được sự nguy hiểm của ma túy đá, để tránh, để phòng, để có cách thoát khỏi tình trạng của chính mình một cách sáng suốt nhất.

Các câu hỏi khác

Gửi câu hỏi

Mã bảo mật
Mã bảo vệ