Ngáo đá - - 3/3/2016 5:45:33 PM

Cai Nghiện Ma Túy - Việt Y Cổ Truyền : Sự thật nếu bạn chỉ mới chơi đá được mấy hôm ( nếu không có tiền sử nghiện heroin) thì chưa làm sao cả ( không phụ thuộc, không rối loạn vật vã gì ) Bạn quyết tâm nghỉ là nghỉ được thôi. Không việc gì phải uống thuốc cắt cơn cho nó lú lẫn đầu óc ra. .
Các câu hỏi khác

Gửi câu hỏi

Mã bảo mật
Mã bảo vệ