ngoc phuc - ngocphuc@yahoo.com - 12/25/2015 9:12:36 PM

Khi mới dùng ma túy đá nếu không dùng quá nhiều và thần kinh không quá yếu thì nói chung không có vấn đề gì, không có các rối loạn cơ thể như khi dùng heroin

Các câu hỏi khác

Gửi câu hỏi

Mã bảo mật
Mã bảo vệ