Khi Hà Tây trở thành Hà Nội

Nghe Hà Tây sẽ trở thành Hà Nội
La hán Tây Phương reo toáng với nhau
Chúng mình sắp thành người Hà lội!
Nhưng rất nhanh, mặt các vị lại chau
Khi Hà Tây trở thành Hà Nội
Cao ốc trùm bóng Tản Viên sơn
Nàng Mị Nương rời non xuống phố
Bỏ Sơn Tinh bó gối ngồi buồn
Khi Hà Tây trở thành Hà Nội
Mắt em thơ sông Đáy thôi trong
Nong kén úa theo màu lúa chết
Nước sông Tô giặt áo lụa Hà Đông
Khi Hà Tây trở thành Hà Nội
Em bỏ ta, bởi ta có gì đâu
Ngoài cái tên quê lấy làm lễ vật
Dâng tặng em ngày hai đứa yêu nhau
Đáng đời ta gã nông dân bỏ ruộng
Đi chín phương cậy còn một mảnh quê
Khi Hà Tây trở thành Hà Nội
Kẻ tha hương không còn chốn quay về…

Làng Bùi 29-3-2008

Đối tác: Ngân hàng Agribank
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: Ngân hàng Vietinbank
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức