THỦ TỤC ĐƯA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI TỰ NGUYỆN VÀO TRUNG TÂM

THỦ TỤC ĐƯA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN NGHIỆN MA TÚY,

NGƯỜI TỰ NGUYỆN VÀO TRUNG TÂM

CHỮA BỆNH – GIÁO DỤC – LAO ĐỘNG XÃ HỘI

Điều 23. Quy Định chung

1.Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội được tiếp nhận người chưa thành niên nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; người nghiện ma túy và người bán dâm tự nguyện xin vào Trung tâm.

2. Người chưa thành niên nghiện ma túy và người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện xin vào Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội phải chịu sự quản lý, giáo dục, phân công lao động của Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội.  Việc người chưa thành niên nghiện ma túy, người nghiện ma túy và người bán dâm tự nguyện xin vào trung tâm chữa bệnh – Giáo dục - Lao động xã hội để chữa trị, cai nghiện không bị coi là bị sử lý vi phạm hành chính.

Điều 24. Đối tượng, thẩm quyền đưa người chưa thành niên nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại trung tâm chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội.

1. Những người chưa thành niên nghiện ma túy sau đây bị cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội :

a) Người đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng mà vẫn còn nghiện;

b) Người đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện;

c) Người không có nơi cư trú nhất định.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc đưa người chưa thành niên nghiện ma túy vào trung tâm chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội để cai nghiện bắt buộc

Thời gian cai nghiện, phục  hồi áp dụng đối với người chưa thành niên nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội từ một năm đến hai năm.

Điều 25. Thủ tục lập hồ sơ đối với người chưa thành niên vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục – Lao động xã hội

Thủ tục lập hồ sơ đưa người chưa thành niên nghiện ma túy vào Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội chữa trị, cai nghiện được thực hiện theo quy định tại các Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 Mục I  Chương II của nghị định này .

Căn cứ vào đọ tuổi, giới tính, trình độ văn hóa, tính chất, mức độ, hành vi vi phạm pháp luật của người chưa thành niện mà Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội chia thành đội, lớp cho phù hợp.

Điều 26. Thủ tục, hồ sơ của người tự nguyện vào Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

Hồ sơ của người tự nguyện vào Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội gồm:

1.     Đơn của người tự nguyện vào Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội để được chữa trị, cai nghiện, phục hồi. Đối với người chưa thành niên phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Nội dung đơn phải nêu đầy đủ tình trạng nghiện và các hình thức cai nghiện, giáo dục, chữa trị đã thực hiện (nếu có); cam kết của người tự nguyện hoặc của cha,  mẹ, vợ, chồng, con (đã thành niên), anh, chị, em ruột hoặc người giám hộ của người đó (nếu là người chưa thành niên)

2.     Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn (có công chứng hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu)

Hồ sơ của người tự nguyện được gửi cho Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo Dục – Lao động xã hội.

Điều 27. Thời hạn xét hồ sơ của người tự nguyện xin vào Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của người tự nguyện xin vào Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, Giám đốc Trung tâm xét duyệt hồ sơ và căn cứ vào khả năng tiếp nhận của Trung tâm để ra quyết định tiếp nhận .

Quyết định tiếp nhận được gửi cho người tự nguyện, cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột hoặc người giám hộ (nếu là người chưa thành niên) và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

Điều 28. Thủ tục tiếp nhận người tự nguyện vào Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

Khi tiếp nhận người tự, Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội phải:

1. Kiểm tra, đối chiếu người vào đúng với quyết định tiếp nhận và hồ sơ;

2. Khám sức khỏe, lập hồ sơ bệnh;

3.Lập biên bản tiếp nhận.

Điều 29. Thời hạn chữa trị, cai nghiện, phục hồi tai Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội đối với người tự nguyện

1. Thời hạn chữa trị, cai nghiện, phục hồi áp dụng cho người tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội ít nhất là sáu tháng đối với người nghiện ma túy, ba tháng đối với người bán dâm.

Tùy từng đối tượng cụ thể mà Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội bố trí việc thực hiện các hoạt động chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe theo quy trình phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Trong thời gian chữa trị, cai nghiện, phục hồi mà người nghiện ma túy, người bán dâm không muốn tiếp tục tự nguyện ở lại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội thì phải có đơn gửi Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội xem xét quyết định. Đơn phải có ý kiến đồng ý của cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị em ruột hoặc người giám hộ (nếu là người chưa thành niên). Người tự nguyện hoặc gia đình đó có trách nhiệm thanh toán chi phí trong thời gian ở Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Đối tác: Ngân hàng Agribank
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: Ngân hàng Vietinbank
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức